• (Coberts en cas de pluja)
    Capacitat per a 34 persones assegudes i 45 tipus còctel.
    Taules per a 6 persones màxim. No hi poden entrar cotxets.

Martínez · Carretera de Miramar, 38 · 08038 Barcelona · T. 931 06 60 52